Inicio
Inicio

Plan(et) ECOCITY Santiago procura transicionar cara a Economia circular enfrentando a xestion dos residuos urbanos de xeito innovador e sostibel


Comporase dun conxunto de accions coherentes e coordinadas que impliquen ao sector publico e ao privado nun uso eficiente dos recursos e nunha xestion consciente dos refugallos

Pretendose primar un uso mais eficiente dos materiais extraidos do medio ambiente, a amplicacion da vida util dos obxectos producidos, fundamentando o seu caracter innovador en 3 piares:VIDEO INTERACTIVO Plan(et) ECOCITYResponda a ENQUISA ou envianos un video a traves de WHATSAPP ao telefono 604 001 458 coas tuas aportacions para o proxecto